POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE, PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Proges poate strange şi păstra date despre persoanele care vizitează acest site şi care voluntar furnizează aceste informaţii, prin intermediul procedurii de înregistrare. Aceste informaţtii pot fi folosite pentru a vă putea contacta în legatură cu produsele şi serviciile noastre sau ale clienţilor noştri, în orice moment. Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră şi să renunţăm la dreptul de a vă contacta.

Pentru acces la informaţii în afara celor cu caracter public, oferite de site-ul www.proges.ro, vă obligaţi să:

 1. furnizaţi date adevarate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum sunt cerute în formularul de înregistrare
 2. să menţineţi şi înoiţi, atunci cand este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte si complete. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, nu sunt exacte sau sunt incomplete, Proges are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul deschis, şi poate refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.

Prin intermediul unui „cookie” site-ul poate stoca anumite date pe calculatorul dvs care sa permita un mod de adresare personalizat in mediul online. Datele preluate din „cookie” sunt confidentiale si sunt folosite exclusiv de site-ul proges.ro.

Informatii despre companie

Podnet Consulting S.R.L.

 • Oradea, Str. Nufarului, Nr. 90, Jud. Bihor,
 • C.U.I.: RO 34434624
 • Reg. Com. J05/678/2015
 • Capital social: 455.930 lei
 • Telefon: 0373.303.002
 • www.proges.ro
 • online@proges.ro
 • RO56 BTRL RONC RT02 9673 2901 Banca Transilvania Oradea,
 • RO82 TREZ 0765 069X XX01 6134 Trezoreria Oradea